โดยไม่นำบ้านที่ชำรุดทรุดโทรมมาจากส่วนอื่น

นักสังคมวิทยา

โดยไม่นำบ้านที่ชำรุดทรุดโทรมมาจากส่วนอื่น การย้ายโดยแพ้อีกครั้งด้วยคะแนนเสียงห้าถึงสี่อย่างไรก็ตามไม่พอใจคำพูดสุดท้ายของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้คือคำถามจะไม่ถูกตัดสินจนกว่ามันจะถูกตัดสินอสังหาริมทรัพย์สำหรับขายในสเปนบทความล่าสุดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับขายในสเปนจะมีผลกระทบอะไรกับการจำนองเพื่อชาวต่างชาติในสเปนเขียนโดยทนายความเส้นชีวิตตามกฎหมายสเปนเป็นหนึ่งบ้านมือสองในจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับชาวอังกฤษเมื่อเลือกซื้อบ้านหลังที่สองในสเปนโดยชาวต่างชาติกำลังสร้างสถิติ ปีที่แล้วในปี 2560 การซื้อกิจการของชาวต่างชาติเกิน 100,000 อสังหาริมทรัพย์เป็นครั้งแรกหลังจากเพิ่มขึ้น 14.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วตามข้อมูลของสภาทั่วไปของหนึ่งในห้าธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ในสเปนมีชาวต่างชาติเป็นผู้ซื้อตามการวิเคราะห์ของเรานักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในตลาดที่อยู่อาศัยในสเปนคืออังกฤษ พวกเขาคิดเป็น 14% ของการดำเนินงานทั้งหมดที่ดำเนินการโดยชาวต่างชาติเทียบกับ 8% ของฝรั่งเศสหรือเยอรมันหรือ 7% ของพลเมืองเช่นเดียวกับพลเมืองอื่น ๆ ผู้ซื้อชาวอังกฤษส่วนใหญ่เลือกที่จะรับจำนองในสเปนและจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่จะเกิดอะไรขึ้นกับการจำนองเมื่อจะออกจากสหภาพยุโรปไปยังสหภาพยุโรปเพื่อตอบคำถามนี้เราจะวิเคราะห์สถานการณ์วันบ้านมือสองที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจำนองของชาวอังกฤษที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารสเปนแล้วหรือยังคำตอบสำหรับคำถามแรกนี้ชัดเจนและจะไม่ได้รับการแก้ไขไม่ชัดเจนไม่มีบ้านมือสองธนาคารสเปนที่ต้องการและไม่ควรและไม่สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขบางประการที่กำหนดไว้แล้วก่อนที่จะมีการลงลายมือชื่อทนายความย้อนหลังชาวอังกฤษจะยังสามารถเข้าถึงการจำนองจากธนาคาร

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*